Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 860

Toplantı Tarihi : 04.07.2022

Toplantı No      : 860

1/1- Doç. Dr. Özen AKÇAKANAT’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Ceyda ŞATAF’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında görev yapmakta iken, 25.10.2021 tarihinde emekli olan ve Üniversitemizdeki görevine tekrar dönme talebinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Asım AYDIN’ın 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve kadro aktarma izni alınması için konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
Okunma Sayısı: 121
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!