Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 859

Toplantı Tarihi:30.06.2022

Toplantı No     :859

1/1- Doç. Dr. Remzi ASLANALP’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Altun BAKSİ’nin Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Hatice BAYSAL’ın Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Phılıp George Anthony GLOVER’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 3 üncü grup yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştiği bildirilen adayın araştırma görevlisi kadrosuna atamasının yapılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadronun Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Nazlı Nazmiye ERDAL'ın 30.07.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. İlhan KÖSE’nin görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat MADEN’in Üniversitemiz Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğinden Döner Sermaye kuruluna Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmesinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince Doç. Dr. Müge ÇINA’nın seçilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen STK 2022-8063 numaralı toplumsal katkı projesine ait hazırlanan editörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldız MUTLU YILDIZ' ın yaptığı “Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin KARATÜRK” isimli kitabın 114 yayın numarası ile Üniversitemizin kültür yayını olarak 500 (beşyüz) adet basılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Editörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldız MUTLU YILDIZ' ın yaptığı “Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin KARATÜRK” isimli kitabın 114 yayın numarası ile Üniversitemizin kültür yayını olarak 500 (beşyüz) adet basılması uygun görülen kitabın bundan sonra basılacak olan baskı sayısı ve basım adedi ve satışa sunulması durumunda birim satış fiyatının Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından belirlenmesi konusunda yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

6/a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 18.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

6/b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomosyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 19.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne  danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 20.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/ç) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Anka Solar Elektrik Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 21.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Anka Solar Elektrik Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 22.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Anka Solar Elektrik Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 25.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 26.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/g) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş. danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 27.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 28.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/h) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 29.07.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/ı) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 01.08.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 02.08.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/j) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bilge ERTEKİN FİLİZ'in, "Simbiyotik Özellikli Kurutulmuş Kiraz Domates Üretim Optimizasyonu" başlıklı AR-GE projesi kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere 01/07/2022-19/04/2023 tarihleri arasında 10 aylık (9 ay 19 gün) proje yürütme süresince mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
Okunma Sayısı: 117
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!