Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 858

Toplantı Tarihi:15.06.2022

Toplantı Sayısı:858

1-Doç. Dr. Kevser ÇELİK’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2- Doç. Dr. Alper KUŞÇU’nun Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinin  öğretim üyesi kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla Üniversitemiz birimlerinden gelen kadro tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize verilen 2022 yılı öğretim üyesi atama sayısı kapsamında ekli listede belirtilen Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadroların kadro teklifinde bulunan Üniversitemiz birimlerine dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere ekli listede bulunan öğretim üyesi kadrolarının ilgili birimlere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların ilgili birimlere aktarılması ve kullanılması nın uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında öğretim üyesi olarak görev yapan ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca mevcut görevlerine ek olarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hayrettin TUNCAY'ın görevlendirilmesinin iptal edilerek görevden ayrılmasının uygun olduğu yönünde Rektörlük Makamına görüş verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6/b-2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin TUNCAY’ın Ek görevlendirmesinin iptal edilerek yerine İletişim Fakültesi Sekreteri Emrah GÜLCEMAL’in atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda Amerikan Uyruklu Michael SULLIVAN'ın 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında hazırlık eğitimi sınıflarının Speaking (Konuşma) derslerini yürütmek üzere 01 Eylül 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 10 (on) ay süre ile “English Language Fellow” (A.B.D. Büyükelçiliği Sponsorluğunda olan İngilizce Dil Eğitimi)  programı çerçevesinde ücreti  Türkiye – Amerika Büyükelçiliği The Regional English Office (RELO) Komisyonu tarafından karşılanmak suretiyle Yabancı Diller Yüksekokulunda Yabancı Uyruklu Misafir Öğretim Elemanı olarak çalıştırılmasının uygunluğuna ve izin alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Harun ARSLAN'ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Çetin KORUK'un 11.07.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
Okunma Sayısı: 112
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!