Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 857

Toplantı Tarihi:10/06/2022

Toplantı No     :857

1- Doç. Dr. Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1- Doç. Dr. Esin EREN’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL’un Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3- Doç. Dr. Abdullah Yavuz AKINCI’nın Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4- Doç. Dr. Seyfi KILIÇ’ın Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/5- Doç. Dr. Seyhan AKSOY’un Üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo-Televizyon Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/6- Doç. Dr. Serkan ASLAN’ın Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/7- Doç. Dr. Dilek Göze KAYA’nın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/8- Doç. Dr. Buşra İNCİRKUŞ’un Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-2021-2022 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu ücretleri ve bir dersin açılması için gerekli öğrenci sayısının belirlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Görevden Uzaklaştırılan Öğretim Üyesinin yargılama sürecinin tamamlandığından göreve iadesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

5/a-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından (……………… )’ın Doçentlik dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Doçentlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından (……….)’ın Doçentlik dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Prof. Dr. Barış AFŞAR'ın Doçentlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/c-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından (……………….’ın) Doçentlik dosyalarını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Prof. Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR'ın Doçentlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/ç-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından (……………)’ in Doçentlik dosyalarını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Prof. Dr. Selma TABUR’un Doçentlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Mesut ERGAN’ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/a-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ve Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün AKEMAR Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/b-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Feray CİNEVRE SOYUPEK'in, FTR Plus Sağlık ve Sanayi Limited Şirketi bünyesinde sağlıklı yaşam için aktivite danışmanlığı yapmak üzere, 20.06.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri mesai saatleri dışında ve Cumartesi günü haftada 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/c-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Ercan Madencilik San. Turz. Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.’ne harita hazırlanması ve teknik rapor düzenlenmesi işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/ç-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in Batu Mermer Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ne teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/d-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem KAÇIKOÇ'un, Akar-Su Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şirketine teknik danışmanlık hizmeti vermek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 15 ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/e-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomosyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 13.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/f-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, SMG Solar Elektrik Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 14.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

7/g-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, SMG Solar Elektrik Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 15.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi

7/ğ-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, SMG Solar Elektrik Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 16.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

7/h-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, SMG Solar Elektrik Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 17.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

7/ı-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Sunlife Mühendislik Enerji Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 20.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/i-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN'ın, GQ Solar Elektrik Enerji San. Tic. Ltd. Şti. danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

7/j-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş. danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 21.06.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

7/k-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in Antataş Madencilik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne  teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulumuz onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında  görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/l-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan Özeller Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde olup taşeron olarak faaliyette bulunan Zirve Grup Doğaltaş Maden San. ve Tic. A.Ş.’ne   teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulumuz onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/m-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in Zirve Grup Doğaltaş Maden San. ve Tic. A.Ş.’ne  teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulumuz onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
Okunma Sayısı: 127
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!