Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 856

Toplantı Tarihi:03/06/2022

Toplantı No     :856

1- Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Mehmet Akif ALTUNAY’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Süha ÇELİKKAYA’nın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Aykut SEZGİN’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü  İktisat Politikası Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Rukiye ÇELİK’in Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kurumsal İletişim Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmakta iken, 07.03.2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan Prof. Dr. Özlem TÖK’ün, 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izninin alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Nuri IŞILDAR’ın 12.06.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Handan KARTAL’ın 25.06.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
Okunma Sayısı: 168
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!