Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 855

Toplantı Tarihi:18/05/2022

Toplantı No     :855

1-Üniversitemizin çeşitli birimlerinden ilan edilen Profesörlük kadrosuna başvuran adayların bilim ve/veya sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirtildiği şekilde teşkiline oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemize 2021-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen araştırma görevlisinin (1 adet) atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadronun Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Uğur ÖZEK’in 01.06.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ'nin, Pronerji Elektrik Mühendislik Ar-Ge Danışmanlık A.Ş. firmasına Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 18 ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Celal Fadıl KUMRU'nun, Pronerji Elektrik Mühendislik ArGe Danışmanlık A.Ş. firmasına Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 18 ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Erhan ŞENER ile Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRAĞ'ın, Aspendos Mermer Nak. İhr. İtl. ve Tic. Ltd. Şti.ne teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca Eğirdir/Isparta'da görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
Okunma Sayısı: 117
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!