Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 854

Toplantı Tarihi:05/05/2022

Toplantı No     :854

1-Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla Üniversitemiz Birimlerinden gelen kadro tekliflerinin Üniversitemize verilen 2022 yılı öğretim üyesi atama sayısı kapsamında ekli listede belirtilen Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadroların kadro talebinde bulunan Üniversitemiz Birimlerine dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere ekli listede bulunan öğretim üyesi kadrolarının ilgili birimlere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadroların ilgili birimlere aktarılması teklifinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen kadro sayısı dışındaki norm kadroların ilgili birimlere aktarılması ve kullanılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
Okunma Sayısı: 107
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!