Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 852

Toplantı Tarihi:05/04/2022

Toplantı No     :852

1-Doç. Dr. Levent TÖK’ ün Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda ve Yönetim Kurulu bulunmayan bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personel hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 35 inci maddenin (B) fıkrasının 7 inci bendi gereğince değerlendirme yapmak üzere komisyon üyelerinin belirlenmesi.

3/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Bahri ŞEKERCİ'nin görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hüseyin TUNÇMEN'in görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Oğuzhan BAYIR'ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ali Yasin KAFES'in görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/a- KOSGEB desteklerinin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev almak üzere Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı kadrosunda olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendine göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Fuat USLUSOY’ un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 38 inci maddesi uyarınca Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Isparta Müdürlüğünde görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/b- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Girayhan ÇELİK'in Isparta Şehir Hastanesinde Endoskopik (ERCP, Üst-Alt GİS Endoskopisi) ve Cerrahi girişimsel işlemleri yapmak için Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren haftanın Cuma günleri olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Arş. Gör. Onur TABAK'ın, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 50/d statüsünde görev yapan  Arş. Gör. İrem ÖZGÖKKURT' un, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümüne doktora eğitimini yapmak üzere, kadrosunun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 35 inci maddesi uyarınca geçici olarak Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümüne aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/c- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Arş. Gör. Sude SÖNMEZ'in, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 35 inci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ve Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün A.B. Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile 

Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
Okunma Sayısı: 381
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!