Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 851

Toplantı Tarihi:22/03/2022

Toplantı No     :851

1-Üniversitemiz birimlerinin  öğretim üyesi kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla Üniversitemiz birimlerinden gelen kadro tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize verilen 2022 yılı öğretim üyesi atama sayısı kapsamında ekli listede belirtilen Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadroların kadro talebinde bulunan Üniversitemiz birimlerine dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ekteki şekliyle ilgili birimlere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro ve asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemize 2021-DUS Yerleştirme Sonuçları kapsamında yerleşen araştırma görevlisinin (16 adet) atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Tansu GÜNDOĞDU'nun, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aşağıda isimleri ve bölümleri yazılı Doktor Araştırma Görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılından itibaren ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Arş Gör. Dr. Sema ÇETİNKAYA ve Arş. Gör. Dr. Necibe Nur ALAYDIN’ın 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılından itibaren ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/c-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hatice KÖKLÜ’nün, Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olması sebebiyle 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/ç-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Araştırma Görevlisi Filiz SALMAN'ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılından itibaren ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Gülşen ÖDER'in görev süresinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Tuğba KIZILŞİMŞEK'in 27.03.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Okan SANCER'in 25.03.2022 tarihinde sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Bekir Eray KATI'nın 01.04.2022 sona eren görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Tuğçe ÇAMLICA'nın  görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/e-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Taner ERKAYMAZ’ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/f-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde görev yapan Öğr. Gör. Murathan YETİMOĞLU’nun görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/a-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo Televizyon Anabilim Dalında görev yapan Öğr. Gör. Dr. Yasin ÖZTÜRK'ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 37 nci maddesi uyarınca Isparta merkezde faaliyet gösteren WINNICE Cam Balkon San. Tic. Ltd. Şti.'nde danışmanlık hizmeti vermek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/b-Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin B fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Bima Maden İnş. Taah. Tur. Nak. Tic. ve San. A.Ş.’ne 1adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/c-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin B fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Özer GÖK tarafından talep edilen 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/ç-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin B fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Çaltepe Mermer Maden İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne  1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/d-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Anka Solar Elektrik Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şirketine lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 25.03.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/e-Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü görevini yürüten Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA ile Rektörlük kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 13 üncü maddesinin B fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK'ın, Kissebükü Prestij Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ne teknik rapor hazırlanması amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/f-Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Fikret ÖZCAN'in, Kissebükü Prestij Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ne 1. Derece arkeolojik sit  alanına ait ilgili kurumlara sunulmak üzere kültürel miras ve tarihsel özellikleri açısından bilimsel temellere dayalı sit irdelemesine yönelik Arkeolog unvanı ile bilirkişi olarak akademik görüş ve öneri raporu oluşturmak amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren iki (2) gün süreyle yolluksuz-yevmiyesiz olmak üzere (resmi mesai ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek zamanlarda) ve Üniversitemiz imkânlarını kullanmadan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/a-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kurumsal İletişim Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN'ın, Fırat Üniversitesi Fırat Teknokenti AR-GE ofisinde faaliyet gösteren Hiras Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.'nde hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2 (iki) saat uzaktan çalışmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 01.01.2023 tarihine kadar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Utku KÖSE'nin, Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde BİA Partner Yazılım ARGE Teknolojik Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şirketinde Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında ve hafta sonları 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER'in, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokentinde yer alan ARGEMA Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti ve KOLOMB Yazılım San. Tic. Ltd. Şirketinde Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10-2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleştiği bildirilen 2 adet adayın araştırma görevlisi kadrosuna atamasının yapılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadrolarının Tıp Fakültesi ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
Okunma Sayısı: 279
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!