Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 850

Toplantı Tarihi:16/03/2022

Toplantı No     :850

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. maddelerinin 2. fıkraları gereğince Araştırma, Eğitim Öğretim, Stratejik Plan, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonları her yıl Ocak ayında, bir önceki yılda yürüttüğü görevlere ve alanı ile ilgili Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirme ölçütlerini de dikkate alarak Üniversitede yıl içerisinde alanı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Üniversite Yönetim Kuruluna yazılı rapor verir. Bu doğrultuda hazırlanan 2021 yılı izleme ve yönlendirme komisyonu raporları Yönetim Kurulumuzun görüşüne sunuldu, Kurulumuzca okunan raporlar değerlendirildi.

 

Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
Okunma Sayısı: 218
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!