Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 849

Toplantı Tarihi:24/02/2022

Toplantı No     :849

1/a- Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programında uygulama eğitimlerini yaptıran Öğr. Gör. Pınar KAYA'nın, teorik dersleri okutmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/b-2021-2022 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde görevli Arş. Gör. Dr. Muhammed YURTSEVEN, Arş. Gör. Dr. Ebuzer SARP ve Arş. Gör. Dr. İsa KOÇ’un, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/c-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doktor Araştırma Görevlisi Merve KARAPINAR’ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2021-2022 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren lisans derslerini vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/ç-2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde ders görevlendirmesi yapılması planlanan derslere Araştırma Görevlisi Doktor ünvanlı öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevlendirilmelerinin uygunluğuna, yapılan görevlendirme değişikliklerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2-Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem FENTOĞLU'nun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesi uyarınca, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde "Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)" konusunda çalışmalar yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Atık Yönetimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. Necati  Berk BITRAK'ın, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde NİLBİO Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile mesai saatleri dışında ve hafta sonları 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Atık Yönetimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Emine SAYILGAN'ın Florida Polytechnic University, Florida Industrial and Phosphate Research'de 365 gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Florida/Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÖZKAYA'nın Belgrad Üniversitesi Biyoloji Fakültesi'nde 187 gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Sırbistan/Beograd’a görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Arş. Gör. Halit AÇAR'ın, lisansüstü eğitim göreceği anabilim dalının Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 5-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne geçici kabul, danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 14/03/2022 tarihinde 1(bir) gün süre ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanun'unun 16 ncı maddesi uyarınca çalışan Dr. Öğr. Üyesi Srabani MISHRA'nın sözleşme ücretinin yeniden değerlendirilip görev süresinin uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/a-Arş. Gör. Dr. Burak ALAN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesine atamasının yapılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/b-Arş. Gör. Dr. Mustafa Aydın ERDAL’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesine atamasının yapılabilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
Okunma Sayısı: 220
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!