Senato Kararları Top. No: 598

Toplantı Tarihi: 05/04/2022

Toplantı No     : 598

1-Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin 7.maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi gereğince Kalite Komisyonu Kurumsal İç Değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ile kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’in birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar karar verildi.

2-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Eczacılık Bilimleri Ana Bilim Dalı bünyesinde Eczacılık Temel Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen yatay geçiş kontenjanlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten tüm birimlerde yapılan çeşitli toplumsal katkı faaliyetlerini geliştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefleyen "Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası" nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
Okunma Sayısı: 1877
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!