Senato Kararları Top. No: 595

Toplantı Tarihi: 23/02/2022

Toplantı No     : 595

1/a- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim/Anasanat Dalı-Bölüm/Program Açma, Gözden Geçirilme ve Güncellenmesine İlişkin İlke ve Esaslar”ın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/b- Üniversitemiz, Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Komisyonu tarafından hazırlanan “Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Havuzu Güncelleme Raporu” teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/a- Süleyman Demirel Üniversitesi “Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına ve adı geçen merkeze ait yönetmeliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/b- 16.07.2009 tarihinde kurulan ve 293/14 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile kabul edilen Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü İşleyiş Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılarak yerine “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemizde öğrenim gören ve dezavantajlı gruplar arasında yer alan öğrenci ve personel ile ilgili “Dezavantajlı Öğrenci ve Personel Yaklaşım Politika Belgesi”nin birimden geldiği şekliyle düzeltmeler yapılarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Turuncu Bayrak Ödül Başvuru belgeleri için gerekli belgelerin Yükseköğretim Kuruluna arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Birimlerimizden gelen Programlarımıza ait  2022 YKS Kontenjanlarında Senato tarafından ekteki şekliyle değişiklikler yapılmasına, Fen Edebiyat Fakültesinin EA türüyle öğrenci alan Arkeoloji bölümünün 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren SÖZEL puan türüyle öğrenci alınması teklifinin kabulüne ve konunun düzeltilmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin, Makine Mühendisliği Bölümü II. Öğretim Programı’nın 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren kapatılmasına, II. Öğretim programına kayıtlı mevcut öğrencilerin mezun olana kadar eğitim-öğretimlerine devam etmelerinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Fen-Edebiyat Fakültesinin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren

I-Coğrafya,

II-Tarih,

III-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin  II. Öğretim programlarının kapatılarak kontenjan  verilmemesi; ilgili bölümlerin  II. Öğretim programlarına kayıtlı mevcut öğrencilerin mezun olana kadar eğitim-öğretimlerine devam etmelerinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Eğitim Fakültesinin Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde “Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/a- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı Bünyesinde “Rejeneratif Tıp Disiplinlerarası Doktora Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/b- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bünyesinde “Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/c- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; Temel Eczacılık Anabilim Dalı Bünyesinde “Temel Eczacılık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10/a- Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Bünyesinde “ Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10/b- Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün; Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bünyesinde “Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10/c- Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün; Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bünyesinde “Eğitim Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11/a- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün; Ekonometri Anabilim Dalı Bünyesinde “Ekonometri Doktora Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11/b- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bünyesinde “Kent ve Yerel Yönetimler Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11/c- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bünyesinde “Siyaset Bilimi ve Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11/ç- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün; Coğrafya Anabilim Dalı Bünyesinde “Coğrafya II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11/d- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün Gazetecilik Anabilim Dalı Bünyesinde “Gazetecilik Doktora Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Bünyesinde “Kimya Mühendisliği Doktora Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Ülke ve Toplumun gelişmesine katkı sağlayan somut çalışmalar gerçekleştirmiş ve topluma fayda sağlayacak politikalar benimsemiş bir bürokratımız olarak 23 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan, 22 Mart Dünya Su Günü Etkinliğine katılacak olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Akif ÖZKALDI' ya Süleyman Demirel Üniversitesi ''Toplumsal Katkı Ödülü'' 'nün verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitüler Danışma Kurulu Usul ve Esasları” değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
Okunma Sayısı: 247
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!