Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 848

Toplantı Tarihi:31/01/2022

Toplantı No     :848

1- Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirilen başvurularda yer alan tebliğleri incelemiş ve ekte yer alan başvuruların ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna karar verilen, Akademik Teşvik Yönetmeliğinde belirtilen hüküm gereği tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası niteliğe haiz olduğu hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere ekte yer alan ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından uygun bulunan listenin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2- 2021 yılı için belirlenen, Üniversitemiz bünyesindeki alanlarda kısa süreli stant açma, tanıtım yapma, ürün satışı gerçekleştirme ya da sınav, konferans vb. faaliyetler yapma taleplerinin değerlendirme kriterleri ve uygun görülmesi halinde tahsil edilmesi gereken kullanım bedelleri söz konusu usul ve esasların 11 inci maddesinde; '' Bu Usul ve Esaslarla belirlenen ücretler her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve gerekli görülenlerin ücretleri değiştirilebilir.'' ifadesi yer almaktadır.

Bu çerçevede 2022 yılında da ücret değişikliği yapılmaksızın, uygulamaya aynı ücretlerle devam edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere17.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süre ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, REF Elektrik Enerji Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 18.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 21.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/ç-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 22.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/d-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Sunlife Mühendislik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 23.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/e-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 24.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/f-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 25.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/g-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne  danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 28.02.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/ğ-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 01.03.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren önceki 11(onbir) dönem ve bundan sonraki dönemleri kapsayacak şekilde YÖK 100/2000 Doktora bursiyerlerin tamamını bursiyerlik dönemleri içerisinde resmi tatiller hariç hafta içi her gün en fazla 1 (bir) öğün olmak üzere Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına karşı vereceğimizi beyan ettiğimiz yemek bursunun verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a-2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılı için  Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinde Arş. Gör. Dr. Yeşim Sultan AKBAY, Arş. Gör. Dr. Gonca NEBİOĞLU, Arş. Gör. Dr. Ercan VERİM, Arş. Gör. Dr. Meriç KÜKRER, Arş. Gör. Dr. Emine Candan İRİ ve Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN’ın,  2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doktor Araştırma Görevlisi Güllü AYDIN YAĞCIOĞLU’nun, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılından itibaren lisans derslerini vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
Okunma Sayısı: 247
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!