Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 847

Toplantı Tarihi:21/01/2022

Toplantı No     :847

1- Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerine göre 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi profesör kadrosu ilanına başvuran adayların durumlarını "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge" çerçevesinde dosyalarının incelenmesi için gönderilecek bilim alanı ile ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26 ncı maddesinin 2 inci fıkrasında "Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir..." hükmü ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca en az 3 (üç) üyenin başka Üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek jüri üyesinin aşağıda belirtildiği şekilde teşkiline oy birliği ile karar verildi.

2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olarak 21.02.2022 - 31.12.2022 tarihlerinde doktor öğretim üyesi unvanında ilk defa çalıştırılması teklif edilen Arjan KORTHOLT'un Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı doktor öğretim üyesi unvanında çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı öğrencisi Elif KÖKSAL' ın 100/2000 YÖK Doktora bursunun dondurulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a-Öğr. Gör. Serdar DURAN'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 37 nci maddesi uyarınca Isparta merkezde faaliyet gösteren WINNICE CAM BALKON SAN. TİC. LTD. ŞTİ'nde danışmanlık hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b-Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Ionic Stone Maden Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından talep edilen maden (mermer) sahasına ait 1 (bir) adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c-Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, İlkim Harita Mühendislik Mimarlık Değerleme Emlak İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne Teknik Raporun hazırlanması için, 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ'ın 2022 yılı boyunca  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri  Bölümü  Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Abdullah ERTUÇ'un, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cami ve Kur’an Kursu hizmetlerini yürüten İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin mesleki bilgi, beceri ve formasyonlarını geliştirmek, talim, tecvit, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûfla ilgili bilgi ve becerilerini pekiştirmek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla mahallinde ders vermek üzere 81 (seksen bir) gün süreyle,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hasan Hüseyin DUYGU’nun 03.02.2022 tarihinde sona erecek olan görev süresinin, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali GURBETOĞLU'nun doçentlik dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Selçuk UYGUN'un Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/a- Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Ahmet Arif KURT'un, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokentinde bulunan Polisome AR-GE İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şirketinde Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 02.05.2022 tarihine kadar her hafta; hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince yolluksuz, yevmiyesiz ve masrafsız görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/b-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem ÇETİN'in, Göller Bölgesi Teknokenti'nde yer alan DRC Spor Teknolojileri Firması'nda Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren hafta sonları ve mesai saatleri dışında 24 (yirmi dört) ay süreyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
Okunma Sayısı: 206
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!