Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 846

Toplantı Tarihi:17/01/2022

Toplantı No     :846

1-Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet göstermekte olan Atatürk Spor Salonu, 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu ve Batı Spor Tesislerinde uygulanacak fiyat listeleri 07/01/2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğe göre güncellenen ayrıca Yemekhane Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin beslenme ihtiyaçlarına uygulanacak yemek ücretleri de 12/01/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliğine uygun şekilde güncellemiş olup; fiyat listelerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2-2022 yılı için Son Soruşturma Kurulunda görev yapmak üzere üye belirlenmesi.

3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Sevim AKBAY KISA’nın, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince İlahiyat Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Rasih ERTÜRK'ün 30.01.2022 tarihinde sona erecek olan görev süresinin, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Dr. Esma PEKER POLAT'ın, Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 5 inci derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
Okunma Sayısı: 191
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!