Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 845

Toplantı Tarihi:10/01/2022

Toplantı No     :845

1-Doç. Dr. Gülsen KENDİR’ in Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-02/2/2000 tarih ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmelik değişikliği ile ilgili yönetmelik taslağı Yükseköğretim Kurulunun görüşleri ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince İletişim Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Mahmut Ruşen COŞKUN'un 14.01.2022 tarihinde sona erecek olan görev süresinin, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Sinan İLKAZ’ın görev süresinin, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalına aktarabilmek için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izninin alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
Okunma Sayısı: 198
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!