Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 844

Toplantı Tarihi:28/12/2021

Toplantı No     :844

1-Doç. Dr. Özgür TÜRKER’ in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/a-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Güler Bengüsu TANRISEVER' in Doçentlik Eser İnceleme Raporunu hazırlamak üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kerim YAPICI'nın adı geçenin doktora tezinde eş danışman olarak ve lisansüstü tezlerinden üretilmiş makalelerde ise yazar olarak görev alan Prof. Dr. Kerim YAPICI' nın Doçentlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/b-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali ALKAN' ın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca sözlü sınavını yapmak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav jüri üyeleri belirlenen Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden duyurulan ve doçentlik sözlü sınavında asıl jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Bülent ÇETİN' in Doçentlik Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/c-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Mukaddes ÖRS'ün Doçentlik dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Fen Edebiyat Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Havva Eylem KAYA'nın ''Yaşamboyu Öğrenme Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Adalet'' başlıklı ortak bir makalesi bulunduğundan dolayı" Doçentlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a-Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Hulusi ALP' in  özel eğitim desteği vermek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren hafta içi mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 inci maddesi gereği eğitmen olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇATAKLI' nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 37 nci maddesi gereğince, Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren (bir gün) bir defaya mahsus olmak üzere Av. Yusuf Kenan TUNA'nın Hukuki Danışmanlık Merkezi için Hukuki Mütalaa Raporu yazmak için görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in Akhan Hafriyat Maden İnş. Eml. Nak. Hay. Tarım ve Orman Ürünleri Otomotiv İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şirketine ruhsatlandırılması planlanan 1a grubu Kum ve Ariyet Ocak Sahasının jeolojik ve madencilik açısından değerlendirilerek 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/ç-Üniversitemiz Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA, Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ, Deprem ve Jeoteknik Arş. Merkezinde görevli Öğr. Gör. Dr. Mehmet Çağrı BAYRAK ve Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK’ın BG-TAŞ Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.firması uhdesinde bulunan mermer ocağının jeolojik, jeofizik ve madencilik açısından değerlendirilerek üretim yapılan basamaklar ile pasa alanına ait şev stabilizesine yönelik gerekli incelemelerin yapılarak teknik rapor hazırlamak için Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren 15(onbeş) gün süreyle hafta sonları ve mesai saatleri dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi

3/d-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER ve Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Yeraltı Proje İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.ne IV. Grup Maden (Kurşun-Gümüş) sahasının jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla sahada ayrıntılı incelemelerin yapılarak 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/e- Üniversitemiz Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER ve Maden Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ’ın Alanya Belediyesi tarafından talep edilen Alanya ilçesi, Asmaca mahallesinde bulunan II-A Grubu Maden(Kalker) ocağı kırma ve eleme tesisi kapasite artışı planlanan sahada ayrıntılı jeolojik hidrojeolojik incelemelerin yapılarak teknik raporun hazırlanması amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren 15(onbeş) gün süreyle hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/f-DSİ 18.Bölge Müdürlüğü’ sorumluluk alanında olan ve korunan alan statüsünde bulunan Eğirdir Gölü içerisindeki sulama tesislerine ait yaklaşım kanallarının giriş ağız kısımlarında rüsubat temizliği yapılarak bahsi geçen planlamaya yönelik yürütülecek proje kapsamında bilimsel ve teknik incelemelerin yapılarak Ekosistem değerlendirilme raporu’nun hazırlanması amacıyla Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet BEYHAN’ ın Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren 15(onbeş) gün süreyle hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/g-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet BEYHAN, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Sedrettin GÖZEL (İnşaat Mühendisi-Tic.) tarafından talep edilen "Eğirdir Gölü Ekosistem Değerlendirme Raporu"nun hazırlanması Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/ğ-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş ÖZÜN'ün, Eti Krom A.Ş. tarafından talep edilen Espiye/Tirebolu Giresun bölgesi antik cürufları ön zenginleştirme işlemleriyle bazı metal değerlerin kazanılabilme olanaklarının araştırılması amacıyla, ön zenginleştirmeye yönelik işlemler ile ilgili Giresun'dan gelecek olan numuneleri Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Laboratuvarında inceleme ve analiz yaparak bir adet teknik rapor hazırlama işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/h-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in Entaş Mermer San. ve Tic. A.Ş.ne şev stabilite analizlerinin yapılabilmesi ve teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/i-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet SALTAN ve Prof. Dr. Serdal TERZİ'nin, Rasim İNANÇ İnş. Taahhüt Nakliyat Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şirketine uzman görüşü ve bilirkişi raporlarını hazırlamak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 1 (bir) gün süre ile hafta sonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/ı-Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ile Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN'ün, MRT Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.ne mermer üretimi sonucu oluşan pasaların depolanması sonucunda kaynak kaybına neden olacak nitelikte mermer, krom veya manyezit varlığının bulunup bulunmadığına yönelik sondaj çalışmalarının yerlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/j-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ve Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Beka Mer Mermer Madencilik Müş. Müh. ve İnş. Dış Tic. A.Ş.ne  mermer ocağında oluşan şevin risk değerlendirme ve teknik rapor işini yapmak üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/k-Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Hulusi ALP'in Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 365 gün 1(bir) yıl süre ile ''2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 37 nci maddesi gereği; Mergen Özel Eğitimi ve Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. de mesai saatleri dışında Yolluksuz Yevmiyesiz  ücretsiz olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/l- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Kar Doğal Taş Madencilik İth. San. Tic. Ltd. Şirketine tarafından talep edilen, Meliha SUNAR ARIBAŞ'ın uhdesinde bulunan maden (mermer) sahasının jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla sahada ayrıntılı incelemelerin yapılarak 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/m- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in Hong Global Madencilik ve Mermer San. Tic. A.Ş. tarafından talep edilen Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Çandır Köyü civarında yer alan II-B Grubu Maden (Mermer) sahasının jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik gerekli incelemelerin yapılarak 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca  görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/n-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER ile Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezinde öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK'ın Me-İs Tem. Tar. İnş. Müh. Tur. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından talep edilen, Isparta Belediyesi adına yapılmakta olan Akkent Sosyal Tesislerine ait zeminin, jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla sahada ayrıntılı incelemelerin yapılarak 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/o- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yükleniciliğini yaptığı, Isparta İli Merkez İlçesi Aliköy Köyü tesis edilen Yüceçam Çatı GES (700 kWe) lisanssız Güneş Enerji Santralinin taşıyıcı sisteminin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak olan geçici kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 31.01.2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/ö- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Erhan ŞENER'in, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret ÖZCAN tarafından yürütülen "Parlais (Isparta, Eğirdir, Barla) Antik Kentinin Çevresel Arkeolojik Yaklaşımı Çerçevesinde Mekansal Analiz ve İstatistik Yöntemler ile Araştırılması konusunda 1 adet teknik rapor hazırlanması işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosunda görev yapmakta iken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne 09.01.2021-09.01.2022 tarihlerinde 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilen Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ’ ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin b fıkrası uyarınca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne yapılan görevlendirme süresinin 09.01.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak tekrar görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Ahmet Arif KURT'un Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokentinde bulunan Polisome AR-GE İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şirketinde karar tarihinden itibaren 01.02.2022 tarihleri arasında her hafta; hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 39 uncu maddesi gereğince yolluksuz, yevmiyesiz ve masrafsız görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA' nın, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında doktora eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak adı geçen Üniversiteye aktarılmasının uygunluğuna konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 1 (bir) yıl Doktor Öğretim Üyesi Unvanında çalıştırılması teklif edilen yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı Khodakaram SALİMİFARD’ın  aylık brüt sözleşme ücret teklifleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiş olup; adı geçenin doktor öğretim üyesi unvanında  çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

8-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim Görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Sadettin DEMİR’ in 02/01/2022 tarihinde dolacak olan görev süresinin aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9-2021 TUS 2.Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçlarına göre Tıp Fakültesine yerleşip atanma başvurusu yapan adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d-e ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince atanmaları teklif edilmiş olup; bu kapsamda Üniversitemize yerleşen (1 adet) Araştırma Görevlisinin atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca  Rektörlük bünyesinde boş bulunan araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
Okunma Sayısı: 526
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!