Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 839

Toplantı Tarihi:02/11/2021

Toplantı No     :839

  1. Doç. Dr. Raşit ÇALIŞKAN’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2.Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı 1 inci derece 1 adet profesör kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izninin iptal edilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Rektörlüğümüzde serbest bulunan belirtilen öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programında görev yapan Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi kapsamında, MERGEN Özel Eğitim ve Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti'nin kurumsal akademik öğrenme programlarında danışmanlık yapmak üzere ayda 3 (üç) gün ve 3 saat,  1 (bir) yıllığına eğitim öğretim ve akademik çalışmalarını aksatmayacak şekilde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Mühendislik Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Buket ÇAPALI’nın görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-1416 sayılı Kanun Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına resmi-burslu statüde Almanya’ya “Roma Hukuku” alanında lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen Bursiyer Işılay KAZANÇ’a  Kadro Aktarma İzni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimi gören Dr. Burak MENGÜTAŞ'ın Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16. maddesinin 4. fıkrasının a bendi uyarınca eğitimine Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında devam etmesi adı geçenin Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına aktarmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo Televizyon Anabilim Dalında görev yapan mecburi hizmet yükümlüsü Arş. Gör. Dr. Yunus Emre ÖKMEN'in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

9-Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi Özden YILMAZ'ın okul öncesi (5-6 yaş) çocuklarına yönelik hazırlamış olduğu “Arı Dostlarımızla Tanışıyoruz”, “Tavuk Dostlarımızla Tanışıyoruz” ve “İnek Dostlarımızla Tanışıyoruz” isimli kitaplarının kendi imkânlarıyla basımına, basılacak eserlerden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1(bir) adet teslim edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10-Üniversitemiz Batı Yerleşkesinde bulunan futbol kompleksine (Merhum) eski Genel Sekreterimiz ve değerli hocamız Ahmet Tevfik KÖSE’nin isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet göstermekte olan Atatürk Spor Salonu, 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu ve Batı Spor Tesislerinde uygulanacak fiyatlar 13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı kamu sosyal tesisleri tebliğine uygun şekilde tekrar güncellenen yeni fiyat listesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
Okunma Sayısı: 472
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!