Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 838

Toplantı Tarihi:28/10/2021

Toplantı No     :838

1-Doç. Dr. Havva Eylem KAYA’nın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1- Doç. Dr. Filiz SAYAR’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Ece SÖĞÜT’ün Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3 Doç. Dr. Derya CEYHAN’ın Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Pedodonti Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4- Doç. Dr. Mehtap SAVRAN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerimizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerimizin kadro dağılımlarına esas olmak üzere öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla ekli listede belirtilen öğretim elemanı kadrolarının Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-a-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Arş. Gör. Dr. Dilruba İZGÜDEN,  Arş. Gör. Dr. Selin KALENDER ve Arş. Gör. Dr. Merve KİŞİ'nin, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-b-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Arş. Gör. Dr. Selin UMUTLU, Arş. Gör. Dr. Meryem Tekin EPİK ve Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe BAYAR'ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-c- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Arş. Gör. Dr. Özal ÇİÇEK'in, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Ali KARATOPUK’un görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Teknokent Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hande ÖZDAMAR TIĞLI’nın görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-c- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. İlhan KÖSE’nin görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ayşe İREN’in görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Kemal Burak URGANCI’nın görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şafak KALEMKUŞ'un, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde özel öğrenci statüsünde eğitim aldığı ve öğrencilik süresinin dolduğu ancak adı geçen öğrencinin bölümüne vermiş olduğu dilekçesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden özel öğrenci olarak eğitim almasını ve özel öğrencilik süresinin uzatılması talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Döner Sermaye kuruluna Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmesinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince Prof. Dr. Murat MADEN’in seçilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
Okunma Sayısı: 140
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!