Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 837

Toplantı Tarihi:08/10/2021

Toplantı No     :837

1-Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında, Öğretim Üyesi kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere; Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kadro dağılımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince birimlerimizce teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ekteki şekliyle ilgili birimlere 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari ve asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların ilgili birimlere aktarılmasının 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5-2018-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Sultan Abdülhamid Han SUAM'a yerleşerek 21.01.2019 tarihinden itibaren görev yapan Arş. Gör. Zöhre KARAMAN DEMİREL’in bir defaya mahsus olmak, eğitiminin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında yapmak üzere Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Fatma Gülşah TAN’ın 23.11.2021 tarihinde bitecek olan görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
Okunma Sayısı: 85
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!