Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 836

Toplantı Tarihi:05/10/2021

Toplantı No     :836

1/a-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Dilara KARAGÜL'ün, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak adı geçen Üniversiteye aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

1/b-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında görev yapmakta iken Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosu geçici olarak adı geçen Üniversiteye aktarılan Arş. Gör. Ergün KAPLAN'ın, yüksek lisans eğitimini tamamlaması üzerine aynı Üniversitede doktora eğitimine devam etme talebinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

1/c-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. İpek CAMUZCU BERBER'in, doktora eğitimini tamamlaması nedeniyle kadrosunun İzmir Katip Çelebi Üniversitesine iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bahattin YAMAN'ın 22.11.2021-21.11.2022 tarihlerinde 365 gün süre ile TÜBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Oxford Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan projede burslu olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
Okunma Sayısı: 101
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!