Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 834

Toplantı Tarihi:29/09/2021

Toplantı No     :834

1/1- Doç. Dr. İbrahim Yaşar GÖK’ün Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Hasan Şehmuz HAŞTEMOĞLU’nun Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Olcay SALİCİ’nin Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemize tahsisli ve bağlı birimlerine dağılımı yapılan akademik kadroların 2021 mali yılı içinde ihtiyaçların karşılanması ile ilgili birimlerce değiştirilmesi talep edilen dolu ve boş kadrolar 11.09.2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca uygun görülen dolu ve boş kadro değişiklikleri yapılarak birimlerden geldiği ekteki şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca çalıştırılan yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Bashar AL QAHWAJI ve Öğr. Gör. Faısal ALSALEH'ın pasaport sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle görev sürelerinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına; brüt aylık ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Elif AKTÜRK'ün, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesi uyarınca, Üniversitedeki görevlerini aksatmayacak şekilde haftada 12 saat Almanca dersi vermek üzere Isparta Merkez Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi’ne görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyl

 

Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
Okunma Sayısı: 415
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!