Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 833

Toplantı Tarihi:24/09/2021

Toplantı No     :833

1/1-Doç. Dr. Emine Elif ÖZKAN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Mevlüt Serdar KUYUMCU’nun Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Funda YILDIRIM BAŞ’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Serdar YAY’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Hatice Gökçen ÖZKAYA’nın Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4. maddesi uyarınca Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hüseyin Taner GÖKMEN’in 13.10.2021 tarihinde bitecek olan görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meliha OKTAV BULUT'un hazırlamış olduğu “Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Tekstil Terbiye İşletmelerinde Su Kullanımı” isimli kitabının bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine ait olmak, basılacak eserden Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1(bir) adet teslim edilmesi kaydıyla eserin basımının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencisinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Özel Öğrenci olarak öğrenimine devam etme talebinin Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 4’üncü maddesinin (b) bendi gereğince uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
Okunma Sayısı: 700
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!