Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 832

Toplantı Tarihi:17/09/2021

Toplantı No     :832

1/1-Doç. Dr. Turan KOCABIYIK’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Arzu YİĞİT’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Cengiz GAZELOĞLU’nun Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Nalan Damla YILMAZ USTA’nın Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Meyrem Tuna UYSAL’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerimizin kadro dağılımlarına esas olmak üzere öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, ekli listede belirtilen öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan Rektörlüğümüz ve birimlerimizin norm kadro planlaması dahilinde asgari kadro ve asgari kadro sayısını aşan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla gelen gerekçeler doğrultusunda "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtildiği şekilde ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4-Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alan kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izni kapsamında birimlerimizden Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alan kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında teklif edilen öğretim üyesi kadro taleplerine, Rektörlüğümüzde serbest bulunan ekli listede belirtilen  öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5-Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programında uygulama eğitimlerini yaptıran Öğr. Gör. Pınar KAYA'nın, teorik dersleri okutmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hayvan Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı hayvan bedeli ve hizmetlerinde fiyat artışı teklifinin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
Okunma Sayısı: 731
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!