Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 831

Toplantı Tarihi:09/09/2021

Toplantı No     :831

1/1- Doç. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Murat KALELİ’nin Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katı Hal Fiziği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Durmuş Ali ALDEMİR’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katı Hal Fiziği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Bayram Oğuz AYDIN’ın Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Emine Seda ARSLAN’ın Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4. maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Fatma Nilhan ÖZALTIN'ın  görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4. maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Dr. Ebru BAŞPINAR TUNCAY'ın  görev süresinin; aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 11.10.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 15.10.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/c- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 18.10.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/ç- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 22.10.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Lojistik 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı öğrencisi Hatice YILDIRIM' ın “Lojistik Sektöründe Açıklanabilir Yapay Zekanın Kullanımı” adlı çalışması kapsamında 15.09.2021-15.09.2022 tarihleri arasında 12 (oniki) ay süreyle İngiltere De Monfort Üniversitesi Yapay Zeka Enstitünde araştırma yapmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7. maddesinin 11. fıkrası “Burslandırıldıkları öncelikli alt alan ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyer, danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi sonrasında YÖK’ün onayı ile en çok 1 (bir) aya kadar burslu olarak yurtdışına çıkabilir. Yurtdışında burslu olarak geçirilecek 1 (bir) aya kadarki süre, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır. Bir aydan fazla yurtdışında çalışma yürütecek bursiyerin bu süre zarfında bursu dondurulur ve dondurulan kısım bursluluk süresine eklenmez.” hükmü uyarınca 15.10.2021 tarihi itibariyle 100/2000 YÖK Doktora bursunun dondurulmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Zeynep Gazali DEMİRTAŞ'ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında görev yapan ve doktorasını bitiren Arş. Gör. Dr. Songül ÖZKULA'nın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz ile Maliye Hazinesinin hisseli olduğu Isparta İli, Merkez İlçesi, Çünür Mahallesindeki parsellerde bulunan Üniversitemize ait toplamda 1.575,51 m² lik hisse ile, Çünür Mahalleside bulunan 1.575,51 m² Hazine hissesinin karşılıklı olarak devir yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz Spor Tesislerinin İşletilmesinin, öğrenci ve personelimizin kullanımı ve Eğitim-Öğretim etkinlikleri dışında oluşan fazla kapasitenin şehrin ve bölgemizin spor, eğitim ve sosyal gereksinimlerine katkıda bulunmak amacıyla üçüncü kişilerin kullanımına açılması, bu faaliyetlerinin ise gelir-gider dengesini gözeterek Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
Okunma Sayısı: 691
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!