Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 830

Toplantı Tarihi:01/09/2021

Toplantı No     :830

1-Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) olarak oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

2/a-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. Büşra ONAY'ın, doktora eğitimini tamamlaması nedeniyle kadrosunun Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

2/b-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. İdil SAYIN'ın Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi doktora programındaki doktora eğitimini tamamlayabilmesi amacıyla kadrosunun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35’inci maddesi uyarınca geçici olarak adı geçen Üniversiteye aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kubilay TÜRKAY'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Isparta 32 Spor Kulübünde mesai saatleri dışında 01.09.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile danışman olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Şerafettin ATMACA'nın 06.09.2021-12.09.2021 tarihlerinde 7 gün süre ile ''Üniversitemiz ortaklığı ile Karadağ Budva'da düzenlenecek olan "Intemational conferences on Science and rechnology" ve "Intemational conference on Social Science Research" konferanslarına katılmak, sözlü bildiri sunmak üzere; görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-Üniversitemiz Güzel Sanatlar  Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalında görevli olan Dr. Arş. Gör. Esra MERCAN'ın, Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olması nedeniyle; 2547 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz sabit telefon görüşme hizmeti servis sağlayıcısı olan TELSAM Telekomünikasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’le hazırlanacak protokolün onayı için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7- Mülkiyeti Üniversitemize ait olan Doğu Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde bulunan kantin ve çay ocağının 5 yıl süre ile kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
Okunma Sayısı: 631
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!