Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 827

Toplantı Tarihi:12/08/2021

Toplantı No     :827

1-Doç. Dr. Nalan ÇİÇEK BEZİR’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama izni dağılımının birimlerimizden kadro talebinde bulunan ve ekli listede belirtilen unvanlara verilen atama izni kapsamında kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4-2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ile anılan yönetmelik uyarınca Üniversitemiz çeşitli birimlerine asgari kadro aktarma izninin alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle kara verildi.

5-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ekli listede bulunan kadroların ilgili birimlere aktarılmalarının 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in,  Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 03.09.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Fulya ÇINAR'ın görev süresinin aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8-Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak görev yapmakta iken; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinde görevlendirilen Öğr. Gör. Ceylan YOL'un, 22.07.2021 tarihinde sona eren görevlendirmesinin karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Doktor Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Betül BAYRAK’ın, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
Okunma Sayısı: 614
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!