Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 826

Toplantı Tarihi:30/07/2021

Toplantı No     :826

1/1-Doç. Dr. Murat ÇUHADAR’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Serpil SENAL’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Nazlı BAYKAL’ın Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Gülcan SAPR’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/6-Doç. Dr. Mustafa YAKAR’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Azize UYGUN’un Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Mehmet Fahri SARAÇ’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3-Doç. Dr. Aytül BAYRAKTAR’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4-Doç. Dr. Mustafa KARABOYACI’nın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/5-Doç. Dr. Arzu GÜRDAL’ın Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/6-Doç. Dr. Neslihan Ebru ŞENIŞIK’ın Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ortodonti Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi gören Arş. Gör. Dr. Mahmut ERBAŞ'ın Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Fatih Kürşad GÜNDÜZ'ün görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Adviye İkbal BAYDAR’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. İpeksu ÖZBAŞ’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içinde ders vermek üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 01.09.2021-01.09.2022 tarihleri arasında 1 (bir) yıl Doktor Öğretim Üyesi Unvanında çalıştırılması teklif edilen yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı Azman İSMAİL'in  aylık brüt sözleşme ücret teklifleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiş olup; adı geçenin doktor öğretim üyesi unvanında  çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içinde ders vermek üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 01.09.2021-01.09.2022 tarihleri arasında 1 (bir) yıl Doktor Öğretim Üyesi Unvanında çalıştırılması teklif edilen yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı Khodakaram SALİMİFARD’ın  aylık brüt sözleşme ücret teklifleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiş olup; adı geçenin doktor öğretim üyesi unvanında  çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
Okunma Sayısı: 777
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!