Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 825

Toplantı Tarihi:13/07/2021

Toplantı No     :825

1-Üniversitemiz öğretim üyesinin görevine iadesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülen spor tesisleri kullanımının kapasite fazlasının şehrin spor gereksinimlerine katkıda bulunmak amacıyla üçüncü kişilere kullanımına açılması faaliyetlerinin ise; Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-ÖSYM tarafından yapılan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Üniversitemize ek yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen (2 adet) adayın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d-e maddeleri ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 2 (iki) adet araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görev yapan Arş. Gör. Dr. Muhammed Selim BODUR, Arş. Gör. Dr. Mümtaz ERAKIN ve Arş. Gör. Seda BAŞTÜRK’ün 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
Okunma Sayısı: 651
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!