Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 824

Toplantı Tarihi:09/07/2021

Toplantı No     :824

1/1-Doç. Dr. Recai Fatih TUNAY’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Halil OTURAK’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Hakan KARAGÖZ’ün Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/5- Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ’ün Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/6- Doç. Dr. Ebru YILMAZ KESKİN’in Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/7-Doç. Dr. Muhammet DEMİRBİLEK’in Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında boş bulunan profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Fatma AKSEVER’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Erdal AYDEMİR’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/3-Doç. Dr. Nedret ÇAĞLAR’ın Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/4-Doç. Dr. Özgür ÖNAL’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/5-Doç. Dr. Dilek ÜNVEREN’in Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/6-Doç. Dr. Kağan BÜYÜKKARCI’nın Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/7-Doç. Dr. Senem AKKOÇ’un Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/8-Doç. Dr. Celalettin DİVLEKCİ’nin Üniversitemiz ilahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/9-Doç. Dr. Mahmut ALP’in Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/10-Doç. Dr. Gürhan SUNA’nın Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/11-Doç. Dr. Ümit KARA’nın Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama izni dağılımının birimlerimizden kadro talebinde bulunan ve ekli listede belirtilen unvanlara verilen atama izni kapsamında kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince teklif edilen norm dışı kadroların ekli listede bulunan ilgili birime “2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası” uyarınca aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5-Dr. Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN'ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Astrofizik Anabilim Dalına atamasının yapılabilmesi için Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

6-Halit AÇAR’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalına atamasının yapılabilmesi için Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece araştırma görevlisi kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo Televizyon Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere İstanbul Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. Yunus Emre ÖKMEN'in, doktora eğitimini tamamlaması nedeniyle kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

8-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 üncü maddesi uyarınca Eğitim Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Şengül BÜYÜKBOYACI'nın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, SUNLİFE Mühendislik Enerji San. Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 23.08.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
Okunma Sayısı: 722
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!