Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 822

Toplantı Tarihi:25/06/2021

Toplantı No    :822

1- Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalına aktarılmasının 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken; 24.11.2008 tarihinde kendi isteğiyle emekli olan ve Üniversitemizdeki görevine tekrar dönme talebinde bulunan Prof. Dr. Nihat KAYMAKÇIOĞLU’nun 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve kadro aktarma izni alınması için konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-ÖSYM tarafından yapılan 2020 (YDUS) Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Üniversitemize yerleşen 1 (bir) adet Araştırma Görevlisinin atamasının yapılabilmesi için Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 (bir) adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. Merve ŞENTÖREGİL'in kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca 13.07.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca 12.07.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makina İnş. Müh. Tic. ve San. Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca 14.07.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/ç-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ'ın uzmanlık alanına göre bilimsel temellere dayalı akademik rapor hazırlamak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında resmi mesaisi ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz Güzel Sanatlar  Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Pelin ÖZKAN KÖSE'nin, Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olması sebebiyle; 2547 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
Okunma Sayısı: 539
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!