Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 819

Toplantı Tarihi:31/05/2021

Toplantı No     :819

1- Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarımız ile dağılımı yapılan profesör ve doçent öğretim üyesi kadrolarının  08.02.2021 tarihli ve 2021/107 Cumhurbaşkanı Kararının Eki kararın 2 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "Öğretim üyeleri arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doçent ve profesör unvanlı kadrolarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.” hükmü gereğince tespit edilen öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atama izni dağılımının birimlerimizden kadro talebinde bulunan ve ekli listede belirtilen kadro tekliflerinin verilen atama izni kapsamında kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden talep edilen  asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro taleplerinin;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 10.03.2021 tarihli ve E-82444403-200-17828 sayılı sayılı yazısı ile bildirilen aktarma izni yetki devri kapsamında, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro taleplerin ekli listede rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim üyesi kadrolarının kadro talebinde bulunulan ilgili birimlere aktarılmasının 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden gerekçeleri ile birlikte teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ekli listede bulunan kadroların ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makine İnş. Müh. Tic. ve Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere karar tarihinden itibaren 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makine İnş. Müh. Tic. ve Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere karar tarihinden itibaren 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Artem Elektrik Enerji Otomasyon Makine İnş. Müh. Tic. ve Ltd. Şti'ne danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere, 01.06.2021 tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Gültaze GÜL’ün görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 688
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!