Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 818

Toplantı Tarihi:28/04/2021

Toplantı No     :818

1-Üniversitemize verilen öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerimizin; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca akademik kadro aktarma izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemize verilen  öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları kapsamında  kadro talebinde bulunan birimlerimizin kadro dağılımlarına esas olmak üzere öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Lütfi ÖKSÜZ'ün, Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Qevrek Meyve Gıda Limited Şirketi’ne Fen Edebiyat Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla hafta sonları ve mesai saatleri dışında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Serdağ DAĞLI'nın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Ömür DEMİRER'in doçentlik dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık ÇÖKELEZ’in Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniver

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 621
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!