Yönetim Kurulu Kararları Top. No:816

Toplantı Tarihi:02/04/2021

Toplantı No     :816

1-Doç. Dr. Muhammed Maruf ÖZTÜRK’ün Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz birimlerinin  öğretim üyesi akademik kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, birimlerimizden  gelen kadro tekliflerinin Üniversitemize verilen atama izni kapsamında Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadrolarının kadro talebinde bulunan Üniversitemiz birimlerine dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen şekliyle uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerinin ilgili birimlere aktarmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ekli listede bulunan öğretim üyesi kadrolarının ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5-Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi gören Arş. Gör. Dr. Gizem İLETMİŞ'in 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına aktarmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

6/a- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın, Ankara Şahin Planlama Jeo. Etüt Hrt. Tic. Ltd. Şti’ne uzmanlık alanına göre bilimsel temellere dayalı akademik rapor hazırlamak ve Sanat Tarihçisi ve Arkeolog unvanıyla ilgili çalışma yapmak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle mesai saatleri dışında ve hafta sonları (resmi mesai ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek zamanlarda) danışman (raportör) olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/b- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit AKCA'nın, Ankara Şahin Planlama Jeo. Etüt Hrt. Tic. Ltd. Şti’ne uzmanlık alanına göre bilimsel temellere dayalı akademik rapor hazırlamak ve Sosyolog unvanıyla ilgili çalışma yapmak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle mesai saatleri dışında ve hafta sonları (resmi mesai ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek zamanlarda) danışman (raportör) olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/c- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ’ün, Ankara Modül Planlama Harita İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti’ne tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında danışman ekibinde yer almak üzere uzmanlık alanına göre bilimsel temellere dayalı akademik rapor hazırlamak için 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca karar tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay süreyle mesai saatleri dışında ve hafta sonları (resmi mesai ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek zamanlarda) akademik danışman (raportör) olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/ç- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI'nın, Şahin Planlama Jeolojik Etüt Harita Tic. Ltd. Şti.’ne danışmanlık hizmeti vermek ve rapor hazırlamak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tuncay YİĞİT'in Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren ve şirket ortağı olduğu TER Yazılım Bilgisayar Medikal Temizlik İnş. Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt ERSOY'un Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren ve şirket ortağı olduğu TER Yazılım Bilgisayar Medikal Temizlik İnş. Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi olarak görev yapan Hamit ARMAĞAN'ın Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren ve şirket ortağı olduğu TER Yazılım Bilgisayar Medikal Temizlik İnş. Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7/ç-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÖZKAYA'nın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokenti’nde faaliyet gösteren Argenit Akıllı Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Mehmet BAĞIR’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Volkan SÖNMEZ’in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Mehmet Çağrı BAYRAK’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma  Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ahmet ELNUR’un görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/e-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hasan ISPARTALI’nın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/f-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Salih AKYÜREKLİ’nin görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/g-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Uğur ŞAHİN’in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Tolga ATAY ve Dr. Öğr. Üyesi Recep DİNÇER' in editörlüğünü yaptığı “Ortopedi ve Travmatoloji Ders Kitabı” isimli eserin basılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 599
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!