Senato Kararları Top. No: 581

Toplantı Tarihi: 19/08/2021

Toplantı No     : 581

1-Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2-2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Enstitüler için ders açma kapama ve ders değişikliklerinin birimlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3-17/04/2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değiştirilmiş olan 22.maddeye uygun olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin 4.maddesinde değişiklik yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Erasmus Koordinatörlüğünün “Erasmus Programı Yönergesi” taslağının birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5-Süleyman Demirel Üniversitesi “Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Usul ve Esasları Yönergesi” taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6/a-Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenciler için hazırlanan Senatomuzun 30/07/2021 tarihli ve 579/3-a kararıyla kabul edilen “Özel Yetenek Sınavı Klavuzu”nun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/08/2021 tarihli ve 57144 sayılı yazısına istinaden güncellenerek birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6/b-Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Programına, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenciler için hazırlanan Senatomuzun 30/07/2021 tarihli ve 579/3-b kararıyla kabul edilen “Özel Yetenek Sınavı Klavuzu”nun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/08/2021 tarihli ve 57144 sayılı yazısına istinaden güncellenerek birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
Okunma Sayısı: 172
Yayınlayan:
Bu İçeriği Paylaş!