Senato Kararları Top. No: 580

Toplantı Tarihi: 11/08/2021

Toplantı No     : 580

1-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı “Özel Yetenek Kılavuzu” teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz Kalite Komisyonunda yapılan üye değişikliğinin aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3/a-Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında “Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”de değişiklik yapılması teklifinin birimden geldiği yeni şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3/b-Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge”nin yürürlükten kaldırılarak yerine yeni Yönerge Taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
Okunma Sayısı: 121
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!