Yönetim Kurulu Kararları Top. No:806

Toplantı Tarihi: 16/12/2020

Toplantı No     :806

1/1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Nalan OVA’nın İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Fatih AKSOY’un Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Atama İzni Dağılımının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro talebinin, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca; Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarının ekli listede belirtilen birimlere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca akademik kadro aktarma izni alınması ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün asgari kadro sayısı kadar norm kadro planlamasının ve 2020 yılı Asgari ve Norm Kadro Cetvelinin yeniden  revize edilmesinin uygunluğuna ve değişikliğin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında, öğretim üyesi kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro ve asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

8-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı 1 adet  doçent kadro aktarma izninin kaldırılarak Rektörlük bünyesine çekilmesi hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

9- Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında, öğretim üyesi kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca dağılımı yapılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı 1 adet  doçent kadro dağılımının iptal edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 688
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!