Yönetim Kurulu Kararları Top. No:805

Toplantı Tarihi: 08/12/2020

Toplantı No     :805

1/1-Doç. Dr. Mehmet BEYHAN’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Özlem COŞKUN’un Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikro dalga Tekniği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL’in İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Hakan AKYILDIRIM’ın Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasının iptal edilerek yeniden değerlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında, öğretim üyesi kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kadro dağılımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemizin çeşitli birimlerinden Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz çeşitli birimlerinden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim Elemanlarının sözleşmelerinin uzatılması ve aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ali Erten TENDERİS’in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Erhan ŞENER'in Üniversitemiz Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi

10/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Erhan ŞENER'in Şev stabilizesi teknik rapor hazırlama işini yapmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

11/a-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Arş. Gör. Yağmur Esin ÇELİK'in, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Akdeniz Üniversitesine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

11/b-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Mustafa Can ERMİŞ'in, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

12- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Sündüz Sezer KIRALAN’ın 2020 Ekim Dönemi doçentlik başvuru dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN'ın Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Doçentlik Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

13-Son Soruşturma Kurulunda görev yapmak üzere üye belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 712
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!