Yönetim Kurulu Kararları Top. No:804

Toplantı Tarihi:23/11/2020

Toplantı No     : 804

1- Üniversitemiz Birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2- Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3 Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında, öğretim üyesi kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kadro dağılımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Sultan Nilay ŞENGÖL'ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ve Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün talep edilen doğal taş mermer sahasında üretim yapılması durumunda yapılacak üretim faaliyetlerinin ruhsat sınırı içerisinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı ile ilgili gerekli değerlendirme ve teknik rapor işini yapmak üzere karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/b- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TURHAN'ın ‘yürütmekte olduğu "Gerçek Zamanlı Veri İşletmesi ve Anlamlandırılması'' adlı projesi için Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanununun 7. ve 39. maddesi çerçevesinde hafta içi mesai saatleri dışı ve hafta sonları ilgili kurumdan ücret almadan 07.06.2021 tarihine kadar 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Hakime DOĞAN DARİCİ’nin görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 653
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!