Yönetim Kurulu Kararları Top. No:802

Toplantı Tarihi:17/11/2020

Toplantı No     :802

1-Üniversitemizin çeşitli birimlerinden Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi ne oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından, Çukurova Üniversitesinin öğretim üyesi alımına ilişkin 14.07.2020 tarih ve 31185 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Dr. Behzat BALCI'nın 17.11.2020 tarihinde e-sözlü sınav şeklinde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavında asıl jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Atık Yönetimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. İsmail TOSUN'un Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belirlenen, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden duyurulan Doçentlik e-sözlü sınavı asıl jüri üyeliğinden çekilme talebinin, Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker ERKAN'ın, Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi ile Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi arasında yürütülmesi planlanan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak olan etkinlik ve projeler için danışmanlık hizmeti vermek üzere, 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında 6 (altı) ay süre ile hafta sonu Cumartesi günleri 09:00-12:00 saatleri arasında ücretsiz olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/a- Editörlüğünü Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT, Doç. Dr. Hüseyin KÖKER ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL'in yaptığı Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin desteği ile yürütülen SBG2018-6869 numaralı proje kapsamında hazırlanan “Antik Dönem'den Günümüze Isparta'nın Kültürel Mirası” isimli kültür yayınının bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara ait olmak kaydıyla, kendi imkânlarıyla 2. baskısının 1000 (bin) adet basılmasının, satış fiyatının 30 TL (otuz TL) olarak devam etmesinin ve Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1 (bir) adet teslim edilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/b- Editörlüğünü Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT ve Doç. Dr. Mustafa GENÇ'in yaptığı, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SBG-2020-7468 proje numarası ile desteklenen Isparta Kültürel Miraslar Projesi kapsamında hazırlanan “Isparta'da Kerpiç ve Yaşam” isimli kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara ait olmak kaydıyla, kendi imkânlarıyla Üniversitemizin kültür yayını olarak 1000 (bin) adet basılmasının ve Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1 (bir) adet teslim edilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 654
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!