Yönetim Kurulu Kararları Top. No:801

Toplantı Tarihi:11/11/2020

Toplantı No     :801

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI’nın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ile Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Çimtaş Hazır Beton Tesisleri Akaryakıt İnşaat Mamulleri Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/a- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ’ün Plazma Tek-Plazma Enerji Uygulama Limited Şirketi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kerim YAPICI'nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren Nanokeys Teknoloji Anonim Şirketinde görevlendirilmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi gereğince, akademik faaliyetlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

.4- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde görevlendirilen Öğr. Gör. Mehmet Akif BAL’ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 735
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!