Yönetim Kurulu Kararları Top. No:798

Toplantı Tarihi:13/10/2020

Toplantı No     :798

1- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro talebinin, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca; Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarından, belirtilen birimlere aktarmak için, "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca; ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca belirtilen öğretim elemanı kadrolarının, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesi ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3 "YÖK-GELECEK PROJESİ" çerçevesinde öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında "Kritik Teknoloji Alanları" nın belirlendiği ve bu alanlara ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için öğretim üyesi atama izinlerinin 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen alanlara öğretim üyesi ataması yapılmak üzere Üniversitemize 5 (beş) adet ilave atama izni verilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16/09/2020 tarihli toplantısında uygun bulunduğu bildirilmiştir. Öğretim üyesi atama izinlerinin kullanılması için, Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde serbest bulunan öğretim üyesi kadrolarının, belirtilen birimlere aktarmak için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-2019 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı adına Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına yerleşerek 11.07.2019 tarihinden itibaren görev yapan Arş. Gör. Dr. Emine KÖSE DALDAL'ın, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapabilmesi ve ilgilinin Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. Mehmet Fahri SARAÇ'ın Kartel Kalıp Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti'ne Ar-Ge çalışmalarında proje yürütme sürecinde danışmanlık hizmeti vermek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 28.03.2021 tarihine kadar hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) bendi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE'nin konu kapsamında kullanılacak teknolojilerde çalışmalarından faydalanmak için "5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" un 3 üncü maddesi uyarınca Üniversitemiz Yönetim Kurulunun karar tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar ayda toplam 2 (iki) iş günü olacak şekilde istihdam edilmek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doç. Dr. Mustafa ÇOBAN'ın 20.10.2020 tarihinde dijital ortamda eş zamanlı oturum şeklinde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavında asıl jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ramazan BUYRUKÇU'nun Doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliğinden çekilme talebinin Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

8- Editör ve editör yardımcılığını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan YASAN ile Prof. Dr. Erdoğan OKUR'un yaptığı, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9' uncu maddesine göre 5000 (beşbin) adete kadar basım ve yayım hakkı Üniversitemize ait olan “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” isimli ders kitabı için hesaplanan telif ücretinin kitabın yazarlarına 1/16 oranında ödenmesi ve yayın maliyet raporunda belirtilen 1' inci baskısı 1100 adet basılan kitabın 30 TL (otuzTL) kapak fiyatına satılması ile ilgili Üniversite Yayın Komisyonunun 15/09/2020 tarihli ve 06/01 sayılı kararının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

9-Üniversitemiz kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan "Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu" başkan ve üyeliklerine yapılan görevlendirmelerin belirtildiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 660
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!