Senato Kararları Top. No: 577

 

 

Toplantı Tarihi: 15/06/2021

Toplantı No     : 577

1- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yapılan zorunlu stajlarda, pandemi döneminde uygulanmak üzere "Staj İlkeleri" ile "Staj Yönergesi" nde yapılan değişiklikler hakkında Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali TÜRK’ün verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan değişikliklerin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine uygulanacak olan “Online Klinik Uygulama, Pratik, Yaz Stajı Derslerinin Uygulama İlkeleri ili ilgili Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin ÇETİNKAYA USLUSOY’ bilgi verdi; uygulanacak olan “Online Klinik Uygulama, Pratik, Yaz Stajı Derslerinin Uygulama İlkelerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şehnaz ŞENER'in 28.03.2021 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle Doç. Dr. Şehnaz ŞENER’in oy birliği ile yeniden Müdür olarak seçilmesine karar verilerek Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle karar verildi

4- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü bünyesinde;

a) Roma Hukuku Anabilim Dalı;

b) Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı;

c) Deniz Hukuku Anabilim Dalı;

        Kamu Hukuku Bölümü bünyesinde;

 ç) İslam Hukuku Anabilim Dalı’nın kurulmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/a- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan "Uzaktan eğitim lisansüstü programlarına bir yılda iki defa öğrenci kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması" kararı gereğince, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında da;

a) İşletme Anabilim Dalı bünyesinde bulunan  "İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans Programı"na 50 (Elli),

b) Finans  ve Bankacılık Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Finans ve Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı" na 50 (Elli),

c) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı"na 30 (Otuz),

ç) Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Sağlık Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı"na 50 (Elli),

d) İktisat Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı"na 50 (Elli) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/b- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşulları; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için "Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı’na  kontenjan taleplerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Tezli Yüksek Lisans Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

7- Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

8-Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Yüksek Lisans/ Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının Senatomuz tarafından yapılan düzeltmeler doğrultusunda kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

9- Güzel Sanatlar Enstitü Müdürlüğünün; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora/ Sanatta Yeterlik Kontenjanları ile Başvuru Koşullarında belirtilen mülakatın yüz yüze olarak yapılmasına, sınava girecek adayların 3(üç) katı kadarın çağrılması şeklinde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

10-2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Önlisans Lisans Öğrencileri İçin Başvuru Yerleştirme ve Değerlendirme Takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

11-Süleyman Demirel Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Akademik Takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Esas ve Usullerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
Okunma Sayısı: 249
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!