Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu

Birim İnternet Sitesi: http://uluborlumyo.sdu.edu.tr/

1995-1996 eğitim-öğretim yılında kurulan Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Isparta’nın Uluborlu ilçesinde önlisans eğitimi vermekte olup kuruluşundan bugüne kadar 4 binden fazla mezun vermiştir.

MYO’nun misyonu, her geçen zaman daha da gelişen teknoloji ve ülkemizin içinde bulunduğu konum ile birlikte iş ve sanayi piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm standartlara uygun, mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceri ile problem çözme yeteneğine sahip, üstün nitelikli ara elemanlar yetiştiren çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Vizyonu ise çağdaş, mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve tüm teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformda aranan nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve iş dünyası ile işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Neden Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu?

MYO’da bölümler bünyesinde bulunan programların güncel ve ihtiyaçlara yanıt verebilen nitelikte olması.

Mezun öğrencilerin iş bulma oranının yüksek olması.

MYO’nun alanında deneyimli akademik kadroya sahip olması. 

Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı

Bölümler Programlar
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojileri
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Kontrol ve Otomasyon
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Toptan ve Perakende Satış Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi
Tasarım Bölümü Grafik Tasarım
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı

Öğretim Görevlisi Dr. 2
Öğretim Görevlisi 23
Okutman 4
Uzman 1

Meslek Yüksekokulunun Fiziki ve Sosyal Şartları

Uluborlu Selahattin Karasoy MYO SayısıÖzellikleri
16 Derslik
2 Amfi
9 Laboratuvar
1 Kütüphane
1 Kondisyon Merkezi
1 Yemekhane
1 Kantin
Yukarı çık