Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yalçın YALÇINKAYA
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Yalçın YALÇINKAYA
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Muhasebe Ve Vergi Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
Telefon 2462113026
E-Posta yalcinyalcinkaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 18.6.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 14.7.2017
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yalçınkaya, Y., Dulupçu, M.A, Baykul, A. (2018), "TOPSIS Yöntemi ile Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi IBBS Düzey 3 Üzerine Bir Uygulama", MAKÜ İİBF Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss: 90-107
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dulupçu, M. A., Baykul, A., Yalçınkaya, Y., "TOPSIS Yöntemi İle Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi: İBBS Düzey 3 Üzerine Bir Uygulama", 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
 • 2 Yalçınkaya, Y., Sezgin, A., Dulupçu, M.A., "Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamı Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analizi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi
 • 2 Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 4409-YL1-15
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY
VERDİĞİ DERSLER
Genel Ekonomi
Mikro Ekonomi
Ticaret Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Yukarı çık