Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serdar YETİŞEN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Serdar YETİŞEN
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık
Telefon
E-Posta serdaryetisen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 12.7.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 16.12.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
Bölgesel Kalkınma Beşeri Sermaye
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TÜRKOĞLU, M. ve YETİŞEN S., "Düzey 2 Bölgelerinde Eğitim ve Sağlık Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması", Vizyoner Dergisi, Cilt:7 Sayı:14, Sayfa:66-80, 2016.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TÜRKOĞLU, M., YETİŞEN, S., ve SEZGİN A., "Düzey 2 Bölgelerinde Bölgesel Rekabet, Kültür ve Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:17, Sayfa:199-215, 2016.
 • 2 YETİŞEN S., MADEN IŞIK S., ÜNLÜ H., SEZGİN A., DULUPÇU M.A. "Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007-2011)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CIEP Özel Sayısı, Sayfa:891-911, 2016.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MADEN IŞIK S., YETİŞEN S:, KUTGİ D., “Türkiye’de Bölgelerarası Gelir Yakınsaması Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2004-2011)”, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Burdur.
 • 2 KUTGİ D., MADEN IŞIK S., ÜNLÜ H., BAYKUL A., YETİŞEN S., "Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi”, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TÜRKOĞLU M., SELEK D., DERER E., YETİŞEN S., "Antalya-Burdur-Isparta'da Kadın Girişimciler ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi", Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt:2, Sayfa:1845-1861, 26-27 Kasım 2016, İstanbul
 • 2 YETİŞEN S., SEZGİN A., DEMİREL O., "The Comparison Of The Structure Of Human Capital With Indexing Method In The NUTS 2 Region Of Turkey (2007-2011)", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Sayfa:3044-3063, 13-15 Ekim 2016, Elazığ.
 • 3 TÜRKOĞLU M., ÖKTEN S., YETİŞEN S., "Dış Borçların ve Yurtiçi Tasarrufların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Zaman Serisi Yaklaşımı", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Sayfa: 2695-2712, 13-15 Ekim 2016, Elazığ.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YETİŞEN S., TÜRKOĞLU M., SEZGİN A., DULUPÇU M.A., DEMİREL O., "Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR'li ve TR'siz Avrupa Birliği (2000-2013)", Congress On International Economic And Administrative Perspectives: New Regional Visions, Özet Bildiri Kitabı S.137, 28-30 Eylül 2016, Bakü.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Karşılaştırılması: Panel Veri Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Musa TÜRKOĞLU)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Karşılaştırılması: Panel Veri Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 4094-YL1-14 , 13.10.2014-13.10.2016, (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Musa TÜRKOĞLU)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. İktisadi ve İdari Perpektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet, Sekreterya, 5-7 Ekim 2017, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Sekreterya, 1-2 Aralık 2016, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık