Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cihan ÖZGÜR
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Cihan ÖZGÜR
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü
Ana Bilim Dalı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Telefon 2463512900
E-Posta cihanozgur@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/09091/ogretim-gorevlisi-cihan-ozgur
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 23.7.2014
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 30.7.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Dezenfeksiyon yan ürünleri, su kimyası, çevresel modelleme, çoklu regresyon model, ağır metaller, cıva
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özgür C., Tanaçan E., Güncan A., Öztürk E., Coşkun S., Civelekoglu G. (2016). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması (11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi seçilmiş makale), Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, 1(1), 92-98.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozgur, C., Coskun, S., Akcil, A., Beyhan, M., Uncu, I.S., Civelekoglu, G. (2016). Combined oxidative leaching and electrowinning process for mercury recovery from spent fluorescent lamps. Waste Management, 57, 215-219.
 • 2 Ozgur, C., Coskun, S., Guncan, A. Civelekoglu, G. (2014). Investigation the recovery potential of mercury from spent tubular fluorescent lamps by electrowinning process. Fresenius Environmental Bulletin, 23(12a), 3199-3201.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgür, C., Tanaçan, E., Güncan, A., Öztürk, E., Civelekoğlu, G. (2015). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması, 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 2 Öztürk E., Tanaçan E., Özgür C., Hasanoğlu P., Kitis M., 2015. Sürdürülebilir kalkınmada proaktif bir yaklaşım: Temiz üretim ya da eko-verimlilik, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 3 Öztürk E., Hasanoğlu P., Tanaçan E., Özgür C., Kitis M., 2015. Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 4 Tanaçan E., Özgür C., Öztürk E., Yetiş, U., Kitis M., 2015. Temiz üretim yaklaşımı kapsamında tekstil merserizasyon atıksularından kostik geri kazanım yöntemlerinin değerlendirilmesi, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 5 Tanaçan E., Özgür C., Öztürk E., Çelik E., Yiğit N.O., Kitis M., 2015. Karbon nanotüp katkılı membranlar ile su desalinasyon sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 6 Güncan, A., Coşkun, S., Özgür, C., Civelekoğlu, G. (2013). Atık floresan lambalarda alüminyum karakterizasyonu. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 12-14, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgür C., Tanaçan E., Öztürk E., Bekaroğlu Ş.Ş.K., 2015. İçme Suyunda Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu, 11. Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozgur C., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş., (2015). Occurences, Sources and Health Risks of Haloacetonitriles (HANs) – A Review. International Conference on Civil and Environmental Engineering, May 20-23, Nevşehir, Türkiye.
 • 2 Coskun, S., Cirlengic, M., Ozgur, C., Guncan, A., Civelekoglu, G. (2013). The mercury recovery from the spent fluorescent lamps using chemical leaching and heterogeneous photocatalytic reduction. Sardinia 2013, 14th International Waste Management and Landfill Symposium, 30 September–4 October 2013, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozgur C., Barış D., Civelekoğlu G., Kaplan Bekaroğlu Ş. Ş., (2018). Using Predictive Models to Evaluate Haloacetonitriles Formation In Low-Suva Waters. 3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), April 24-27, İzmir/Turkey
 • 2 Aykut B., Şenel K., Özgür C., Kaplan Bekaroğlu Ş. Ş., (2018).Halogenated Disinfection By-Products In Isparta Drinking Water Distribution System. 3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), April 24-27, İzmir/Turkey
 • 3 Kaplan Bekaroglu S., Ozgur, C., Harman B.İ., Koseoglu, H., Civelekoglu, G., Kitis, M. (2017). Seasonal variations of water quality in Egirdir lake. International Ecology Symposium, May 11-13, Kayseri, Turkey.
 • 4 Ozgur C., Baris D., Ozturk Z., Genisoglu S., Kaplan Bekaroglu S.S., (2017). Occurence Of Trihalomethanes in Isparta City, Turkey. Chemistry and Chemical Technology Conference, April 28, Kaunas, Lithuania.
 • 5 Ozgur, C., Harman, B.I., Civelekoglu, G., Kaplan Bekaroglu, SS. (2015). Formation, Occurrence and Precursors of Haloacetonitriles in Drinking Water System: A Review. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 6 Coskun, S., Ozgur, C., Guncan, A., Coskunsu S., Civelekoglu, G. (2014). Management of mercury risk originated from spent fluorescent lamps in Turkey. 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, September 2-5 Chania, Crete, Greece.
 • 7 Ozgur, C., Coskun, S., Guncan, A., Civelekoglu, G. (2013). Recovery of mercury from spent fluorescent lamps by electrowinning process. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP 2013), September 28-October 1 2013, Istanbul, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Elektrokazanım Prosesiyle Atık Floresan Lambalardan Cıva Metalinin Uzaklaştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AZOT BAZLI DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN VE ÖNCÜLLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ, SDÜ Doktora Destek Projesi, Proje No: 4722-D2-16, Araştırmacı, 2016-Devam ediyor.
 • 2 İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 113Y416, Bursiyer, (Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu), 2014-2017, Tamamlandı.
 • 3 Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 110Y264, Bursiyer, 2011-2013, Tamamlandı.
 • 4 Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 109G094, Bursiyer (Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özer Çınar-KSÜ, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT-SDÜ), 2010-2013, Tamamlandı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyesi, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Membrane Technology Associations (AMTA)
 • 2 International Water Association (IWA)
VERDİĞİ DERSLER
Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri
Arıtma Çamurları
Arıtma Tesisi İşletimi
Atıksuların Arıtılması
Bilgisayar Destekli Tasarım
Çevre Esasları
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Elektrik İş Güvenliği
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Hasar Analizi
İlk Yardım 1
İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Düzeni
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Kalite Yönetim Sistemleri
Proje Yönetimi
Teknik Çizim ve Anlatım
Temel İşlemler
Yeraltı Suyu Kirlenmesi
Yukarı çık