Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Emine Seda ARSLAN MUHACİR
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine Seda ARSLAN MUHACİR
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta sedamuhacir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 18.6.2007
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ) 20.5.2010
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) 26.6.2014
İLGİ ALANLARI
Peyzaj planlama, peyzaj ekolojisi, peyzaj planlamada sayısal yöntemler, bilgisayar destekli tasarım ve planlama, kırsal turizm
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Arslan Muhacir, E.S., Karaşah, B. 2017. Topography as a factor in landscape design process. Current Researches in Geopraphy, IASSR Publications, 114-121.
 • 2 Arslan Muhacir, E. S. 2017. Cultural Ecosytem Services and Human Well- Being. Sustainable Landscape Planning and Design, Peter LANG Publications,173-182
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arslan Muhacir, E.S., Yavuz Özalp A. 2016. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), 220-230.
 • 2 Arslan Muhacir, E.S. ,Yavuz Özalp A. 2015. Determining potential of coastal areas in producing ecosystem services by using AHP method: a case study in Artvin. Asian Journal of Applied Science, 3(4), 779-788.
 • 3 Arslan Muhacir, E. S., Yavuz Özalp, A. 2011. Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,12 (2):172-184.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arslan Muhacir, E. S., Tazebay, İ. 2017. Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(1), 74-81.
 • 2 Arslan Muhacir, E. S., Özdemir, M. 2017. Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-18.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuz-Özalp, A., Arslan Muhacir, E.S., Ada, Ö., Akkaya, U., 2012. Artvin kenti çocuk oyun alanlarının yeterlilik açısından irdelenmesi. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu Bildiriler Kitabı II, 223-243, Artvin.
 • 2 Koyuncu, İ., Arslan, E.S., 2010. Sürdürülebilir ekolojik yaşam konusunda bir değerlendirme: Ekolojik mimarlık. Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 218-227, Konya Mimarlar Odası Şubesi, Konya.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan Muhacir, E.S. 2013. Ekosistem servisleri ve toplum refahı. Ekoloji 2013 Sempozyumu Özetler Kitabı, 44, Tekirdağ.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Karasah, B., Sarı, D., Arslan Muhacir, E.S. 2013. Kamusal ve yarı kamusal alanlarda bitkilerin estetik ve işlevsel kullanımlarının değerlendirilmesi: Artvin kenti örneği. 5. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan Muhacir, E.S., Yaman, Y. 2016. Turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi bağlamında Artvin’de kış turizmi odaklı rekreasyon faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 381-388, Erzurum.
 • 2 Talay, İ., Arslan, E.S., 2010. Kültürel peyzaj değerlerinin saptanmasında delphi tekniğinden yararlanma olanakları: Ankara kenti örneğinde bir değerlendirme. "22.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı, 153-158, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan Muhacir, E. S., Surat, H., Sarı, D., Karaşah, B. 2017. Contributions of the urban-green spaces to the recreational necessity: a case study of Artvin Çoruh Park. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 990, Nevşehir.
 • 2 Karaşah, B., Sarı, D., Surat, H., Arslan Muhacir, E. S. 2017. Determination of recreational potential of botanic gardens ‘Case of Batumi Botanic Garden’. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 438, Nevşehir.
 • 3 Surat, H, Arslan Muhacir, E. S., Karaşah, B, Sarı, D. 2017. Determination of recreational use and visitor trends of the protected areas of ‘Karagöl-Sahara National Park’. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 975, Nevşehir.
 • 4 Sarı, D., Karaşah, B., Arslan Muhacir, E. S., Surat, H. 2017. Some native grass species that potential for ornemental plants; case of Artvin region. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 973, Nevşehir.
 • 5 Arslan Muhacir, E.S., Yaman, Y.K., Kamer Aksoy, Ö. 2013. Peyzaj tasarımı eğitimine bilişim teknolojilerinin entegrasyonu. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Özetler Kitabı, 45-46, Erzurum.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arslan Muhacir, E. S., Yavuz Özalp, A., Özdemir, M. 2017. Karadeniz Kıyısının Turizm Amaçlı Alternatif Kullanımı, Artvin Çoruh Üniversitesi BAP, Proje No: 2016.F12.02.01
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yavuz Özalp, A., Arslan Muhacir, E. S., Tazebay, İ. 2013. Ekosistem servislerine dayalı kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi BAP, Proje No: 2013. F41.02.09
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Cilt 6 sayı 14
 • 2 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt 17 Sayı 1
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Karasah, B., Arslan Muhacır, E.S., Sarı, D., Yaman, Y.K. (2016). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi peyzaj tasarımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13), 109-119.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Kent Ekolojisi
Peyzaj Ekolojisi
Peyzaj Yönetimi
Proje III
Proje V
Sürdürülebilir Peyzaj Yönetimi
Yukarı çık