Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özge GÜNDOĞDU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Ekonometri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 22.6.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) 15.8.2011
Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK (DR) 29.3.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
VERDİĞİ DERSLER
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Ekonometri-I
İstatistiksel Kalite Kontrol
İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları
Uygulamalı Ekonometri
Zaman Serileri Analizi
Yukarı çık